Bảng giá nha khoa Tùng Anh

1. Lấy cao răng:
30.000 vnđ/ 1 lần lấy


2. Hàn răng:
70.000 - 300.000 vnđ/ 1 răng


3. Điều trị tuỷ:
400.000 vnđ/ 1 răng


4. Răng sứ Lava Plus 3M:
5.000.000 vnđ/ 1 răng


5. Tẩy trắng răng:
2.000.000 vnđ/ 2 hàm


6. Nhổ răng:
-răng sữa: 10.000 vnđ/ 1 răng
-răng người lớn, răng 8: 400.000 vnđ/ 1 răng


7. Chỉnh nha, niềng răng:
- 30.000.000 vnđ/ 2 hàm


8. Gắn đá răng:
- 200.000 vnđ/ 1 viên đá


9. Chữa cười hở lợi:
- 5.000.000 vnđ/ 10 răng hàm trên